Combo 6

95.000

phở/mỳ xào + hồ lô/thịt xiên + nước 15

Call Now